• 098 1216 088
    098 1638 033
Menu

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định kinh doanh vận tải

17:20-12/05/2018
image

 Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Vận tải Trần Bảo Ngọc  đại diện  Tổ biên tập Nghị định đã báo cáo về công tác rà soát điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Bộ trưởng. Theo đó, mục tiêu chính sửa đổi Nghị định lần này nhằm quản lý tốt hơn loại hình kinh doanh vận tải bằng hợp đồng sử dụng phần mềm kết nối cũng như tình trạng “xe dù, bến cóc”. Theo Tổ biên tập Nghị định, Nghị định số 86 có quy định tổng số 49 điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sau khi rà soát, Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định thống nhất sẽ không đưa những nội dung đã quy định tại Luật Giao thông đường bộ năm 2008 vào nội dung dự thảo thay thế; chuyển những nội dung mang tính chất tổ chức, quản lý hoạt động sang Chương II đồng thời loại bỏ những điều kiện không còn phù hợp với điều kiện thực tế.

Nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm quản lý các phần mềm công nghệ kết nối trong hoạt động vận tải bao gồm cả Uber và Grab như quy định đối với đơn vị cung cấp phần mềm hỗ trợ kết nối hợp đồng vận tải điện tử. Bổ sung quy định “Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải có sử dụng hợp đồng vận tải điện tử phải có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông” vào dự thảo Nghị định. Ngoài ra, theo định nghĩa mới về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được quy định tại dự thảo Nghị định thì các  đơn vị chỉ thực hiện một phần hoạt động vận tải để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm sinh lợi (kể cả việc thực hiện các công đoạn này thông qua phần mềm) được xem như một đơn vị kinh doanh vận tải .

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến đã đề nghị đưa loại hình xe kinh doanh vận tải hành khách sử dụng phần mềm kết nối hoạt động theo mô hình taxi (như mô hình xe chở khách Uber, Grab) vào nhóm kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. Một số đại biểu cho rằng cần quy định cứng các xe dưới 9 chỗ tham gia kinh doanh vận tải hành khách cần được quản lý theo mô hình quản lý xe taxi từ 10 chỗ trở lên kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Ngoài ra các lái xe đã tham gia kinh doanh vận tải hành khách đều phải được tập huấn và kiểm soát.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị Ban Soạn thảo Nghị định tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, tiếp tục lấy ý kiến các hiệp hội vận tải, người dân, doanh nghiệp để sửa đổi dự thảo Nghị định với tinh thần tăng cường quản lý các đơn vị kinh doạnh vận tải để mọi đơn vị kinh doanh vận tải đều hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với nhà nước, lái xe, người dân, đảm bảo các hoạt động an toàn cho người dân, người sử dụng dịch vụ. Tăng cường quản lý, hạn chế tình trạng “xe dù, bến cóc”.  

Đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách ứng dụng phần mềm kết nối như xe Uber, Grab, Bộ trưởng khẳng định bản chất hoạt động của hai đơn vị này tại Việt Nam là hoạt động kinh doanh vận tải taxi kết hợp ứng dụng công nghệ, do vậy cần đưa ra các quy định để các đơn vị này kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải hoạt động đúng theo quy định pháp luật của việt nam, đúng theo các quy định của WTO, đảm bảo chế độ chính sách quyền lợi cho lái xe, người lao động theo pháp luật Việt Nam cũng như có trách nhiệm đối với các hoạt động của lái xe.  

Đối với loại hình kinh doanh vận tải theo hợp đồng cần bổ sung các điều khoản để không cản trở các doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia kinh doanh vận tải nhưng đảm bảo các điều kiện để việc kinh doanh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn cho người dân. Quản lý hiệu quả đội ngũ lái xe hợp đồng từ lý lịch đến trình độ, bổ sung thêm quy định tập huấn cho đội ngũ này từ chuyên môn, nghiệp vụ đến các quy định chuyên ngành.

Để hạn chế tình trạng xe vận tải hành khách theo tuyến cố định không vào các bến xe tại các địa phương, Bộ trưởng yêu cầu rà soát kỹ các điều khoản để quản lý tốt nội dung này làm sao không phát sinh trong đô thị thành các bến xe nhỏ, lẻ. Trước mắt không nên quy định ủy quyền cho UBND cấp tỉnh cấp phép các bến xe thấp hơn cấp 6. Áp dụng các biện pháp công nghệ để quản lý luồng tuyến, bến xe, tốc độ phương tiện…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Ban Soạn thảo khẩn trương hoàn thành sớm Dự thảo Nghị định sơm trình Chính phủ ban hành đáp ứng sự mong chờ của người dân, doanh nghiệp cũng như kết thúc giai đoạn thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.

Tags:

Trở về đầu trang