• 098 1216 088
    098 1638 033
Menu
sản phẩm - Hệ thống quản lý xe
  • Hệ thống quản lý xe Hệ thống quản lý xe
  • Hệ thống quản lý xe Hệ thống quản lý xe
  • Hệ thống quản lý xe Hệ thống quản lý xe
Hệ thống quản lý xe
. Đo lường là lưu trữ thông tin tọa độ, vận tốc, hành trình trong thời gian 2 tháng và tự động gửi lại khi mất sóng
.Kết nối với phầm mềm máy tính để đọc dữ liệu
.Kết nối và thu thập các trạng thái cảm biến khác trên xe
. Khách hàng có thể tra cứu thong tin định vị qua hệ thống web-site hoặc qua ứng dung GPS server(IOS/Android)
Tư vấn miễn phí
098 1638 033
Trở về đầu trang