• 098 1216 088
  098 1638 033
Menu
 • image
  16:55-12/05/2018
  Bạn đang cần xin cấp Phù hiệu vận tải, phù hiệu xe công-ten-nơ, phù hiệu xe khách... Chúng tôi xin được tư vấn thủ tục xin cấp phù hiệu vận tải như nội dung bên dưới để bạn có thể xin cấp phù hiệu nhanh chóng, đáp ứng các quy định của Nhà nước khi xe tham gia giao thông.
  1807 views
  Đọc tiếp
 • image
  16:27-12/05/2018
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Người khuyết t...
  986 views
  Đọc tiếp
Trở về đầu trang